Nieuwe benaderingen en meer impact op maatschappelijke uitdagingen

Onze expertise

Een multidisciplinaire omgeving

Get inspired

Ons DNA

De identiteit van IDEA

Get inspired


Meer dan gewoon woorden

What's in it for you

Diensten met toegevoegde waarde

Get inspired

Getuigenissen

testimonial logo
IDEA Consult heeft ons geholpen met het duidelijk formuleren van KPI’s, op maat van onze eigen objectieven en diensten. Bovendien hebben ze ons het juiste ondersteunende kader aangereikt om de voortgang van onze activiteiten en de resultaten van onze leden te evalueren.
Kris Binon, Cluster Manager FLAM3D, Vlaamse 3Dprinting clusterorganisatie
testimonial logo
IDEA Consult ontwikkelde voor ons een conceptueel kader en praktische hulpmiddelen om de resultaatgerichte focus van de door ons gefinancierde initiatieven te verzekeren. Hun aanpak laat ons toe om de beoogde en gerealiseerde clusterprestaties en –effecten zowel te beoordelen en dit doorheen de hele ontwikkeling van de clusterinitiatieven.
Annie Renders, Adviseur clusterwerking, Agentschap Innoveren en Ondernemen
Meer klanten over IDEA

Verken ons media center

InnoVET - Draagvlakbevraging over professionalisering en innovatie in het TSO en BSO

InnoVET - Draagvlakbevraging over professionalisering en innovatie in het TSO en BSO

Februari 2018 - Samen met 87seconds ontwikkelden we een animatievideo om een diverse groep van stakeholders aan te zetten om deel te nemen aan het InnoVET-project, dat we momenteel uitvoeren in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. De focus van deze opdracht is de ondersteuning en professionalisering van leerkrachten uit het TSO en het BSO via duurzame trajecten in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat zij samen aan de slag gaan met de innovaties van morgen en bekijken hoe deze vertaald kunnen worden naar de klaspraktijk. IDEA gaat na wat precies de opleidingsnoden van leerkrachten zijn, welke professionaliseringsactiviteiten het meest kans op slagen hebben, welke partners hierbij betrokken moeten zijn, en tot welk engagement elk van die partners bereid is. Volgende actoren worden hiervoor op uiteenlopende manieren bevraagd: leerkrachten en directeurs uit TSO en BSO, TAC's, pedagogische begeleidingsdiensten, RTC's, sectoren, VDAB, lerarenopleidingen, innovatieve bedrijfsnetwerken en bedrijven met een STEM-charter.

Bekijk deze video
Maak uw omgevingsanalyse met het IDEA-klavermodel

Maak uw omgevingsanalyse met het IDEA-klavermodel

Februari 2018 - De omgevingsanalyse is een belangrijke oefening die lokale besturen maken ter voorbereiding van hun nieuw meerjarenplan. Niet altijd evident voor wie er niet mee vertrouwd is. IDEA zet besturen op weg met het klavermodel.

Download
Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtbanen en - diensten in Brussel, 2016

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtbanen en - diensten in Brussel, 2016

Oktober 2017 - Als gevolg van de Zesde Staatshervorming is het systeem van de dienstencheques voor de diensten en werkgelegenheid in de buurt een regionale bevoegdheid geworden. De Gewesten zijn momenteel financieel verantwoordelijk voor de impact van de politieke en economische opties binnen hun sector. Op grond van hun nieuwe bevoegdheid hebben de Gewesten een reeks wijzigingen ingevoerd waarvan de eerste gevolgen zich laten voelen. Het rapport licht de evaluatie van het instrument toe voor het jaar 2016. Op basis van gewestelijke administratieve gegevens en bronnen wordt de omvang van het systeem geanalyseerd voor de drie betrokken spelers: de gebruikers, bedrijven en werknemers. Het door de werknemers verrichte werk wordt aan een specifieke analyse onderworpen en er wordt een schatting gemaakt van de bruto kosten voor het Gewest en de return on investment wordt gepresenteerd.

Download
IDEA Consult: the movie

IDEA Consult: the movie

Augustus 2017 - Deze video over de IDEA community verhaalt waar we voor gaan. Samen met klanten en partners willen we substantieel bijdragen aan drie belangrijke maatschappelijke transities.

Bekijk deze video

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen