Klanten

IDEA Consult werkt voor een brede waaier van publieke, semi-publieke en private organisaties. Via een stevig partnernetwerk bedienen wij naast onze thuismarkten in België ook gemakkelijk de Europese en internationale overheden en instellingen. Onze klanten situeren zich op de verschillende bestuursniveaus: internationale organisaties, Europese Commissie, Belgische steden en gemeenten, ...

We zijn daarnaast de bevoorrechte partner van tal van kennisinstellingen, intermediaire organisaties, koepelverenigingen en netwerken. Ook private klanten vinden de weg naar IDEA voor o.a. haalbaarheidsonderzoeken, impactstudies of subsidieadvies.


Getuigenissen

IDEA Consult heeft ons geholpen met het duidelijk formuleren van KPI’s, op maat van onze eigen objectieven en diensten. Bovendien hebben ze ons het juiste ondersteunende kader aangereikt om de voortgang van onze activiteiten en de resultaten van onze leden te evalueren.
Kris Binon, Cluster Manager FLAM3D, Vlaamse 3Dprinting clusterorganisatie
IDEA Consult ontwikkelde voor ons een conceptueel kader en praktische hulpmiddelen om de resultaatgerichte focus van de door ons gefinancierde initiatieven te verzekeren. Hun aanpak laat ons toe om de beoogde en gerealiseerde clusterprestaties en –effecten zowel te beoordelen en dit doorheen de hele ontwikkeling van de clusterinitiatieven.
Annie Renders, Adviseur clusterwerking, Agentschap Innoveren en Ondernemen
IDEA Consult is een gedreven en geëngageerde organisatie. Bij bestuurlijke evaluaties komen ze via een participatieve aanpak steeds tot sterke aanbevelingen waarmee je als organisatie aan de slag kan. IDEA Consult is ook heel goed in het ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke aanpakken om met complexe maatschappelijke uitdagingen om te gaan en te komen tot duurzame antwoorden.
Stefaan Tubex, Adviseur Integratie en Inburgering, Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse Overheid)
De opleidingen rond strategie en gemeentelijke kerntaken was voor de pas verkozen mandatarissen een goede kennismaking met de uitdagingen waarmee een lokaal bestuur te maken krijgt. De voorbeelden vanuit andere gemeenten en regio’s waren een belangrijke inspiratiebron voor de aanwezigen. Bovendien kreeg men vanuit deze opleiding concrete handvaten aangereikt waarmee ze zelf aan slag kunnen.
Sofie Vandelannoote, Algemeen directeur Veneco
De samenwerking met IDEA Consult werd zeer positief ervaren. De inzet om tot een volledig en gedetailleerd antwoord op de onderzoeksvragen te komen wordt erg op prijs gesteld. Het antwoord daarop was bovendien leerrijk, interessant, vernieuwend… Ook daar waar corona roet in het eten kwam gooien, gaf IDEA Consult niet op en gingen ze op zoek naar een evenwaardig alternatief. Wat hier mee samenhangt is dat ze steeds trouw bleven aan de vooropgestelde planning. Kortom: IDEA Consult straalt veel vertrouwen uit en ze gingen tot het uiterste om de opdracht te volbrengen.
Lieve Lembrechts, Departement Werk en Sociale Economie - Afdeling Beleid – Studiedienst