Voorstelling IDEAJoiningUsForChange Uitgewerkt2

IDEA Consult verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties en besturen op de verschillende niveaus: lokaal, intermediair, regionaal, federaal en Europees niveau.
"Thinking Ahead" vat kernachtig samen waar we voor staan:

 • Gedreven professionals, betrokken bij de samenleving en goed verbonden met kennisinstellingen;
 • Evidence- en research based advies: toegepast onderzoek op basis van gevalideerde technieken;
 • Duurzame oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen.

IDEA heeft een team van 60 medewerkers en is als netwerkorganisatie verbonden met een ruime groep van experten. Sterke partners die samen met IDEA een antwoord willen geven op de actuele maatschappelijke uitdagingen.

Klanten kunnen bij IDEA terecht voor onderzoek en analyse, visieontwikkeling, strategische planning en advies, beleidsevaluatie en monitoring, procesbegeleiding en projectmanagement.

Onze expertise situeert zich op acht domeinen en wordt multidisciplinair ingezet:

 • innovatiestimulering en competitiviteit van economische sectoren;
 • arbeidsmarkt, sociaal beleid en levenslang leren;
 • duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling;
 • gebiedsontwikkeling en vastgoed;
 • circulaire economie en hernieuwbare energie;
 • kunst, cultuur en erfgoed;
 • toerisme en recreatie;
 • bestuur en governance (organisatie en samenwerking).

De gemeenschappelijke ambitie van de IDEA-medewerkers is het vertalen van kennis in bruikbare oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen. We willen bijdragen aan belangrijke transformaties op het sociaal economische vlak, vernieuwingen op het vlak van bestuur, en aan locatie-ontwikkelingen en regionale dynamieken.

Meer info op: www.ideaconsult.be