Menselijk kapitaal voor Innovatie & Samenleving

In de moderne economie en samenleving is menselijk kapitaal ons kostbaarste bezit. Door de digitalisering en de snelle technologische ontwikkelingen wordt het werk complexer en moeten vaardigheden voortdurend mee evolueren. Anderzijds dreigt een tekort aan geschoolde mensen die ontwikkelingen te vertragen. 11% van de 15- tot 34-jarigen in Vlaanderen is laaggeschoold en 13% van de 15- tot 34-jarigen in België heeft geen werk en volgt geen onderwijs of opleiding. Van de Belgen tussen 25 en 64 jaar heeft slechts 8,5 % recent onderwijs of een opleiding gevolgd.

Hoe kunnen wij vandaag deze belangrijke uitdagingen aangaan? En hoe zullen we in 2050 leven, leren en werken?

Wij geven beleidsmakers en belanghebbenden advies op het vlak van onderwijs, opleiding, werk en innovatie over hoe zij organisaties kunnen versterken en hoe ze mensen toekomstgerichte vaardigheden kunnen bijbrengen om hen inzetbaar te maken en te houden in een steeds veranderende context. Zie ook onze poster voor een overzicht van diensten in dit domein.