Monitoring & evaluatie

Evaluatie van projecten, programma's en organisaties is één van de kernexpertises van IDEA Consult. Evaluaties worden uitgevoerd om te leren van opgedane ervaringen en ook verantwoording af te leggen aan alle belanghebbenden over de behaalde of verwachte resultaten en de doelmatige besteding van de middelen. Het accent kan per type evaluatie verschillen: bij ex-ante evaluaties ligt de nadruk op een goed beleids- of programma-ontwerp, bij een tussentijdse evaluatie op de bijsturing van de uitvoering en bij ex-post evaluaties staan leren en verantwoorden centraal. Door aandacht te hebben voor de belangen van de betrokken actoren zoals beleidsmakers, uitvoerders en doelgroepen zorgen we voor een gedragen uitkomst van het evaluatiewerk.

IDEA Consult heeft ook ruime ervaring met de monitoring van beleid, programma's en projecten. Deze monitoring gebeurt op basis van indicatoren die in overleg met de klant worden geselecteerd. Belangrijk is dat deze indicatoren een voldoende en betrouwbaar beeld geven van de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd worden en de middelen doelmatig worden ingezet. Aldus geeft een monitor de mogelijkheid om de voortgang en het resultaat van beleid, programma's en projecten in de tijd op te volgen.

Dienstenaanbod:

  • Projectevaluatie
  • Programma-evaluatie
  • Evaluatie van beleidsmaatregelen
  • Organisatie-evaluatie
  • Indicatorenontwikkeling
  • Opmaak van monitoring- en boordtabellen

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen