Financieel Advies & Subsidies

Ambitieuze plannen voor projecten moeten ook gefinancierd worden. Het IDEA-team heeft ervaring met financiële steuninstrumenten zoals subsidies, waarborgen en leningen, maar ook met vormen van aanvullende en alternatieve financiering zoals crowd funding, fiscale maatregelen, etc.

We beschikken over een team van ervaren subsidie-adviseurs, die stuk voor stuk een hoge succesratio halen bij het indienen van projecten. Het team is samen met uitgeverij Vanden Broele de architect van www.subsidiemanager.be. Ze coveren het ganse spectrum: Europese subsidies, federale subsidies, Vlaamse subsidies, provinciale subsidies en private subsidiekanalen.

Onze dienstverlening rond subsidies kent verschillende vormen.

SUBSIDIEWORKSHOPS

Om medewerkers in organisaties en besturen vertrouwd te maken met de verschillende subsidiemogelijkheden, begeleiden we interactieve workshops in de organisatie. Die kunnen algemeen gericht zijn op het beter opvolgen en managen van subsidies, maar ook op concrete oproepen of programma’s.

SUBSIDIESCAN

Heel wat organsiaties en besturen laten op dit moment mooie subsidiekansen liggen. Ons subsidieteam inventariseert alle subsidiemogelijkheden, op maat van een specifiek (investerings)project, of het meerjarenplan in het algemeen.

SUBSIDIEBELEID

Ons subsidieteam helpt organisaties in het opzetten van een kwaliteitsvol subsidiebeleid, zowel de subsidieverstrekkers als de ontvangers:

  • Belangrijk voor subsidieverstrekkers zijn de vragen: bereiken we met de subsidies de beoogde effecten (effectiviteit) en halen we er het maximum uit (efficiëntie)? Niet zelden stapelen subsidies zich op in de tijd zonder dat ze worden geëvalueerd. IDEA helpt bij het fit houden van uw subsidie-instrumenten;
  • Organisatieverstrekkers op hun beurt willen geen kansen missen. Voor hen komt er op aan om kwaliteitsvolle voorstellen uit te werken, het projectmanagement goed te organiseren en het overzicht te houden over het geheel van subsidies. IDEA helpt bij het structureren van de organisatiebrede samenwerking die hiervoor nodig is.

SUBSIDIEAANVRAGEN

IDEA helpt u bij de opmaak van sterke projectvoorstellen en het uitwerken van het budget. Onze tussenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen, van een volledige behandeling van de aanvraag, over een zeer interactieve samenwerking (werksessies met medewerkers), tot een revisie van een ontwerp-voorstel dat door uw organisatie werd opgemaakt. Op basis van ons internationaal netwerk, vinden we voor u ook gemakkelijk buitenlandse partners.

INHOUSE SUBSIDIEMANAGEMENT

Wilt u een eigen subsidiespecialist in huis? We detacheren één van onze adviseurs voor één of meerdere dagen in de week, of we coachen en leiden een of meerdere van uw medewerkers op tot subsidiespecialisten.

PROJECTMANAGEMENT

We verzorgen het management van uw subsidieproject. We zorgen dat de inhoudelijke objectieven worden gehaald, coördineren de samenwerking tussen partners en nemen de inhoudelijke en financiële rapportages voor onze rekening. Kortom: wij houden de schwung en het plezier in de samenwerking en zorgen dat de resultaten worden bereikt. Geen zorgen meer over het missen van deadlines of centen.

 

subsidiemanager 

Maak op www.subsidiemanager.be kennis met onze online tool voor het vinden (zoekmodule) en opvolgen (dossierbeheer) van subsidies voor besturen en organisaties. Een gezamenlijk initiatief van uitgeverij Vanden Broele en het IDEA-subsidieteam. Vraag een gratis demo aan in uw organisatie via de website.